HAPPY BIRTHDAY SRK. @iamsrk @Anushka…

RT @alishh2: HAPPY BIRTHDAY SRK. @iamsrk 🖤 @AnushkaSharma https://t.co/4z437cTkG7

Source by Vru mehta