I had to do this ️ I just love …

RT @vishalghandat: I had to do this ♥️ I just love Shahrukh. @iamsrk #shahrukh #srk #JHMS @AnushkaSharma #Budapest 😍 https://t.co/fUdZBaW6pN

Source by Dr.SHAH RUKH KHAN