ఈ సినిమాలోని పాత్రలు ఈ సినిమా కి …

RT @Anushka_ASF: ఈ సినిమాలోని పాత్రలు ఈ సినిమా కి రుణపడి ఉన్నాయ్,ఈ సినిమా అనుష్కకి రుణపడి ఉంది – విజయేంద్రప్రసాద్ గారు😀Thank u very much si…

Source by Anushka Shetty