@GunaaTeamworks @etvteluguindia @Gunasekhar1 @Rudh…

@GunaaTeamworks @etvteluguindia @Gunasekhar1 @Rudhramadevi @Anushka_ASF So great mam Anushka Shetty.

Source by C.B.singh